НАВИГАЦИЯ:

Whats new ?

Март, 2008:

Въведени са в експлоатация нови машини за директен печат...

More Info...

Януари, 2009:

Цанов Брос ЕООД внедрява използването на нови медии за печат...

More Info...

Календари 2010:

Приключи подготовката на работни календари за рекламния период 2010...

More Info...

 
More Info:

За удобство на нашите клиенти се поддържа ftp с цел избягване на ограниченията при големи файлове през e-mail.

More Info...

 

ЦАНОВ БРОС ЕООД

Създадено през 2002 година, дружеството е правоприемник на ЕТ "ЕЛФАИН" - Русе (1991). Развива полиграфска дейност още от 1993 г., като предпечатно звено към вестник "Русенски стандарт". Благодарение на дългогодишната си практика екипът на дружеството може да гарантира на своите клиенти качествено и бързо обслужване.

Екипът ни може да предложи добри решения за вашата реклама, като: флаери, дипляни, плакати, постери (вътрешно оформление), книги, брошури, формуляри, визитни картички и много други печатни изделия.

През 2004 година дружеството участва в създаването на печатна база "ТС Груп". Благодарение на тази стъпка вече можем да предложим на клиентите ни по-добри ценови условия и качество на изпълнение на техните изделия.

 

Печатна база ТС Груп ООД

Дружеството е регистрирано през 2004 година. Развива дейност в областта на полиграфията. Непрекъснатото развиване на базата води до по-големи производствени възможности, както и до съкращаване на срока за производство.

Съчетаването на предпечатна подготовка и печатен процес в затворен цикъл позволява постигане на качествено изпълнение на възложените поръчки.

Дружеството има възможности за печат на етикети, стикери, флаери, дипляни, брошури, книги, вестници, списания, формуляри, книги и много други печатни изделия.